—> W10


“LONGING FOR THE COUNTRYSIDE”

Utställning på Sillegården, Värmland 2020